నా పేరే భగవాన్ (Year-1976)

Music Director: సత్యం

Director :

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  నిను మధుశాల రమ్మన్నది
  Singers : జానకి
  Music Director : సత్యం
  Director :
 • 2
  ఎంత బాగుంటుంది
  Singers : సుశీల, బాలు
  Music Director : సత్యం
  Director :
 • 3
  మన్నించు మా ప్రియా
  Singers : సుశీల
  Music Director : సత్యం
  Director :
 • 4
  పరువాల రెమ్మా మురిపాల
  Singers : సుశీల, బాలు
  Music Director : సత్యం
  Director :