నిండు దంపతులు (Year-1970)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : కె. విశ్వనాథ్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఓ శాకుంతలా అలినీలకుంతలా
  Singers : బాలు, వసంత
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కె. విశ్వనాథ్
 • 2
  మల్లెపూలు జడలో చుట్టి
  Singers : ఘంటసాల, సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కె. విశ్వనాథ్
 • 3
  కొత్తపెళ్ళికూతురనీ కసింత ఇది లేదా
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కె. విశ్వనాథ్
 • 4
  గేదె ఓ గేదె నాముద్దుల గేదె
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కె. విశ్వనాథ్
 • 5
  అవునంటాడు జతగా వుంటాడు
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కె. విశ్వనాథ్
 • 6
  నీటి చాటున సొగసు దాచుకుందామంటే
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కె. విశ్వనాథ్
 • 7
  అనగనగా ఒక ఊరు ఆ ఊరిలో ఒక శ్రీవారు
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కె. విశ్వనాథ్
 • 8
  పొరపడినావమ్మా-తొందరపడి
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కె. విశ్వనాథ్

  No Track Available