నిండు హృదయాలు (Year-1969)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : కె. విశ్వనాథ్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఒకటీ రెండూ మూడూ
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కె. విశ్వనాథ్
 • 2
  ఒకటీ రెండూ మూడూ
  Singers : ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కె. విశ్వనాథ్
 • 3
  లేప్రియా లేలే ప్రియా
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కె. విశ్వనాథ్
 • 4
  మెత్తమెత్తని సొగసు
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కె. విశ్వనాథ్
 • 5
  మనసివ్వు – మరినవ్వు
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కె. విశ్వనాథ్
 • 6
  అద్దంలాంటి చెక్కిలి చూసి
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కె. విశ్వనాథ్
 • 7
  రామలాలీ మేఘశ్యామలాలీ
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కె. విశ్వనాథ్