నిండుసంసారం (Year-1968)

Music Director: మాస్టర్ వేణు

Director : సి.ఎస్. రావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఎవరికీ తలవంచకు
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : మాస్టర్ వేణు
  Director : సి.ఎస్. రావు
 • 2
  వయసుతో పని ఏముంది
  Singers : సుశీల
  Music Director : మాస్టర్ వేణు
  Director : సి.ఎస్. రావు