నిజం చెబితే నమ్మరు (Year-1973)

Music Director:

Director :

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఏం ఎందుకని
  Singers :
  Music Director :
  Director :
 • 2
  ఏమని పాడును ఈ వీణ
  Singers :
  Music Director :
  Director :