నిన్నే పెళ్ళాడుతా (Year-1968)

Music Director: ఎస్.వి. రంగారావు

Director : హనుమంతరావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  చిట్టీ పొట్టీ పాపల్లారా
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్.వి. రంగారావు
  Director : హనుమంతరావు

  No Track Available

 • 2
  రాగాలన్నీ నీవే
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఎస్.వి. రంగారావు
  Director : హనుమంతరావు
 • 3
  మల్లెల పానుపు ఉంది
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఎస్.వి. రంగారావు
  Director : హనుమంతరావు
 • 4
  నిన్నుచూస్తేనే చాలు
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్.వి. రంగారావు
  Director : హనుమంతరావు
 • 5
  ఓహో పెళ్ళామా ముద్దుల పెళ్ళామా
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్.వి. రంగారావు
  Director : హనుమంతరావు
 • 6
  కాలం మారింది
  Singers : ఘంటసాల బృందం
  Music Director : ఎస్.వి. రంగారావు
  Director : హనుమంతరావు