నిర్దోషి (Year-1967)

Music Director: ఘంటసాల

Director : దాదా మీరాశ్రీ

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  మల్లియలారా మాలికలారా
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : దాదా మీరాశ్రీ
 • 2
  ఈ పాట నీ కోసమే ఈ ఆట
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : దాదా మీరాశ్రీ
 • 3
  సుకుసుకు సుతారిగుమ్మ
  Singers : ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : దాదా మీరాశ్రీ
 • 4
  చిన్నారి కృష్ణయ్య రారా
  Singers : ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : దాదా మీరాశ్రీ
 • 5
  సింగారి చెకుముకి రవ్వ ఏముంటున్నది
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : దాదా మీరాశ్రీ