నేనంటే నేనే (Year-1968)

Music Director:

Director : సావిత్రి

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    నేనే ఉన్నాను నీకోసం
    Singers : జానకి
    Music Director :
    Director : సావిత్రి