పగసాధిస్తా (Year-1970)

Music Director:

Director :

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఎవరన్నారురా ఇది లోకమని
  Singers :
  Music Director :
  Director :
 • 2
  మనసు ఉయ్యాల
  Singers :
  Music Director :
  Director :