పరమానందయ్యశిష్యుల కథ (Year-1966)

Music Director: ఘంటసాల

Director : సి. పుల్లయ్య

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    నాలోని రాగమీవే నడయాడు
    Singers : సుశీల, ఘంటసాల
    Music Director : ఘంటసాల
    Director : సి. పుల్లయ్య