పూలరంగడు (Year-1967)

Music Director: ఎస్. రాజేశ్వరరావు

Director : ఆదుర్తి సుబ్బారావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  మిసమిసలాడే చినదానా- ముసి
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director : ఆదుర్తి సుబ్బారావు

  No Track Available

 • 2
  నీ జిలుగుపైట నీడలోన నిలవనీ
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director : ఆదుర్తి సుబ్బారావు

  No Track Available