పెద్దక్కయ్య (Year-1967)

Music Director:

Director :

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఎదురుచూసే కళ్ళలో ఒదిగి వున్నది
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director :
  Director :
 • 2
  పిక్నిక్ పిక్నిక్ పిక్నిక్- చకచకలాడే
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director :
  Director :