ప్రతిజ్ఞాపాలన (Year-1965)

Music Director: మాస్టర్ వేణు

Director : సి.యస్.రావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  కనులతో ఏవేవో కలలు
  Singers : జానకి
  Music Director : మాస్టర్ వేణు
  Director : సి.యస్.రావు

  No Track Available

 • 2
  చెలియా చెలియా కదలాడెనే
  Singers : జానకి బృందం
  Music Director : మాస్టర్ వేణు
  Director : సి.యస్.రావు

  No Track Available