ప్రాణమిత్రులు (Year-1967)

Music Director: కె.వి. మహదేవన్

Director : పి. పుల్లయ్య

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  కలకలనవ్వే వయసుంది
  Singers :
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director : పి. పుల్లయ్య
 • 2
  నువ్వు కావాలి – నువ్వే కావాలి
  Singers :
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director : పి. పుల్లయ్య