ప్రేమకానుక (Year-1969)

Music Director: టి. చలపతిరావు

Director :

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఏటిదాపుల తోటలోపల
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director :
 • 2
  ఒకటే కోరిక
  Singers : సుశీల, జయదేవ
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director :
 • 3
  ఇదే నా కానుక
  Singers : జానకి
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director :
 • 4
  ఓ పడుచు నిగ్గుల చినవాడా
  Singers : ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director :