ప్రైవేటు మాష్టారు (Year-1967)

Music Director: కె.వి. మహదేవన్

Director : కె. విశ్వనాథ్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  తెరవకు తెరవకు అందాల నీకనులు
  Singers : ఘంటసాల,
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director : కె. విశ్వనాథ్
 • 2
  నువ్వెక్కడ ఉంటావో నేనక్కడ ఉంటాను
  Singers : జానకి, పి.బి. శ్రీనివాస్
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director : కె. విశ్వనాథ్

  No Track Available