బొమ్మాబొరుసా (Year-1970)

Music Director:

Director : బాలచందర్

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    ఒళ్ళు జిల్లంటున్నది
    Singers :
    Music Director :
    Director : బాలచందర్