భక్తపోతన (Year-1966)

Music Director: ఎస్. రాజేశ్వరరావు

Director : గుత్తా రామినీడు

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    అందెలు పలికెనులే ఔరా!
    Singers : జానకి
    Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
    Director : గుత్తా రామినీడు