భలే ఎత్తు చివరికి చిత్తు (Year-1970)

Music Director: సత్యం

Director : వేదాంతం రాఘవయ్య

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  వల్లమాలిన
  Singers : జానకి
  Music Director : సత్యం
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య

  No Track Available

 • 2
  ఓ పురూరవా
  Singers : సత్యం
  Music Director : సత్యం
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య

  No Track Available

 • 3
  చక్కని చుక్క
  Singers : జానకి
  Music Director : సత్యం
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య

  No Track Available