భలేమాష్టారు (Year-1969)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : ఎస్.డి. లాల్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  నాలోన ఏమాయె
  Singers : సుశీల, ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : ఎస్.డి. లాల్
 • 2
  ఉండనీ ఉండనీ
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : ఎస్.డి. లాల్