భాగ్యవంతుడు (Year-1971)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : సి.ఎస్. రావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  నాజూకు నాజూకు చిన్నదానిని
  Singers : ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : సి.ఎస్. రావు

  No Track Available

 • 2
  కష్టాలే కాగితముగ కన్నీళ్ళే
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : సి.ఎస్. రావు

  No Track Available

 • 3
  బాపూ చూశావా నీ దేశం
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : సి.ఎస్. రావు

  No Track Available

 • 4
  నూటికొక్కడే నీలాంటి
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : సి.ఎస్. రావు

  No Track Available

 • 5
  సాకీ-కొమ్మవిరిగిపోయింది-1
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : సి.ఎస్. రావు

  No Track Available

 • 6
  గూడులేదని-2
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : సి.ఎస్. రావు

  No Track Available