భామావిజయం (Year-1967)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : సి. పుల్లయ్య

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  పైరుగాలి వీచింది- పైట కొంగు తొలగింది
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : సి. పుల్లయ్య
 • 2
  ఓహో యువరాణీ ఓహో అలివేణీ
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : సి. పుల్లయ్య
 • 3
  రెండు చందమామలు ఈ రేయివెలిగే
  Singers : ఘంటసాల, శోభారాణి
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : సి. పుల్లయ్య
 • 4
  రారాసుందరా! ఇటు రారా సుందరా!
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : సి. పుల్లయ్య
 • 5
  రావే చెలీ! నా జాబిలీ రావే!
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : సి. పుల్లయ్య
 • 6
  వలపులందించు సొగసులవరము నాది
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : సి. పుల్లయ్య

  No Track Available

 • 7
  భువనమోహిని-అవధిలేని యుగ యుగాల అమృతవాహినీ!-1
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : సి. పుల్లయ్య

  No Track Available

 • 8
  భువనమోహిని-అవధిలేని యుగ యుగాల అమృతవాహినీ!-2
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : సి. పుల్లయ్య

  No Track Available

 • 9
  నిప్పువంటి సీతమ్మ నిందల పాలాయే
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : సి. పుల్లయ్య