భూలోకంలో యమలోకం (Year-1966)

Music Director: ఎస్.పి. కోదండపాణి

Director : జి. విశ్వనాథ్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఎందుకో ఎందుకో లేత మనసు
  Singers : సుశీల, జానకి
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : జి. విశ్వనాథ్
 • 2
  గున్నమామిడి లోటుంది
  Singers : జానకి
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : జి. విశ్వనాథ్
 • 3
  ఏదోవింత పులకింత
  Singers : జానకి
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : జి. విశ్వనాథ్