మంగమ్మశపథం (Year-1965)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : బి. విఠలాచార్య

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  డీడిక్కుడీడిక్కుడిగా
  Singers : జానకి,జిక్కి,కోరస్
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : బి. విఠలాచార్య
 • 2
  రివ్వునసాగే రెపరెపలాడే
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : బి. విఠలాచార్య
 • 3
  సుశీల, ఘంటసాల
  Singers : కనులీవేళ చిలిపిగనవ్వెను
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : బి. విఠలాచార్య
 • 4
  నీరాజు నిలిచెను రేరాజు
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : బి. విఠలాచార్య
 • 5
  ఒయ్యారమొలికే చిన్నది
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : బి. విఠలాచార్య
 • 6
  అందాలనారాజ అలుకేలరా
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : బి. విఠలాచార్య