మంచిమనిషి (Year-1964)

Music Director: టి. చలపతిరావు ఎస్. రాజేశ్వరరావు

Director : కె. ప్రత్యేగాత్మ

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    అంతగా నను చూడకు
    Singers : సుశీల, ఘంటసాల
    Music Director : టి. చలపతిరావు ఎస్. రాజేశ్వరరావు
    Director : కె. ప్రత్యేగాత్మ