మనుషులు మారాలి (Year-1969)

Music Director: కె.వి. మహదేవన్

Director : కె.ఎస్.ఆర్. దాస్

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    హాలీడే హాలిడే జాలీడే
    Singers : సుశీల, బాలు, వసంత
    Music Director : కె.వి. మహదేవన్
    Director : కె.ఎస్.ఆర్. దాస్