మనుషులు-మమతలు (Year-1965)

Music Director: టి. చలపతిరావు

Director : కె. ప్రత్యేగాత్మ

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  సిగ్గేస్తోందా సిగ్గేస్తోందా
  Singers : సుశీల,ఘంటసాల
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : కె. ప్రత్యేగాత్మ

  No Track Available

 • 2
  నీవు ఎదురుగా ఉన్నావు
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : కె. ప్రత్యేగాత్మ

  No Track Available