మరపురాని తల్లి (Year-1972)

Music Director: కె.వి. మహదేవన్

Director : సుశీల, బాలు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  కృష్ణా కృష్ణా రామారామా
  Singers : బాలు, సుశీల
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director : సుశీల, బాలు
 • 2
  మిలమిల మెరిసే తొలకరి
  Singers : బాలు, సుశీల
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director : సుశీల, బాలు
 • 3
  పదహారు కళలతో పెరగాలిరా
  Singers : సుశీల
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director : సుశీల, బాలు