మాతృదేవత (Year-1969)

Music Director: కె.వి. మహదేవన్

Director : సావిత్రి

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  మానవజాతి మనుగడకే ప్రాణం
  Singers : సుశీల, వసంత
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director : సావిత్రి
 • 2
  విధి ఒక విషయవలయం విషాద కథలకు
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director : సావిత్రి
 • 3
  మైనేమ్ ఈజ్ రోజీ – మనసే
  Singers : ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director : సావిత్రి
 • 4
  పెళ్ళి మాట వింటేనే
  Singers : ఘంటసాల, వసంత
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director : సావిత్రి
 • 5
  కన్నియనుడికించతగునా భ్రమరా
  Singers : సావిత్రి
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director : సావిత్రి