మానాన్న నిర్దోషి (Year-1970)

Music Director: పెండ్యాల

Director : కె.వి. నందనరావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఏమండి అబ్బాయిగారు
  Singers : బాలు, జానకి
  Music Director : పెండ్యాల
  Director : కె.వి. నందనరావు
 • 2
  అలకలు తీరిన కన్నులు ఏమనె
  Singers : బాలు, సుశీల
  Music Director : పెండ్యాల
  Director : కె.వి. నందనరావు
 • 3
  నిషాలో నువ్వు
  Singers : జానకి
  Music Director : పెండ్యాల
  Director : కె.వి. నందనరావు
 • 4
  ఓ చిన్నా నీకన్నా
  Singers : సుశీల, రమణ
  Music Director : పెండ్యాల
  Director : కె.వి. నందనరావు

  No Track Available

 • 5
  ఎంతెంత దూరం ఇంకెంత దూరం
  Singers : సుశీల, జానకి
  Music Director : పెండ్యాల
  Director : కె.వి. నందనరావు
 • 6
  మీరజాలగలనా నీ యానతి
  Singers :
  Music Director : పెండ్యాల
  Director : కె.వి. నందనరావు