మాయని మమత (Year-1970)

Music Director: అశ్వత్థామ

Director : కమలాకర కామేశ్వరరావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  కనులు మాటలాడునని –మనసు
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : అశ్వత్థామ
  Director : కమలాకర కామేశ్వరరావు

  No Track Available

 • 2
  అనగనగా ఒక మహారాజు
  Singers : సుశీల
  Music Director : అశ్వత్థామ
  Director : కమలాకర కామేశ్వరరావు

  No Track Available

 • 3
  ప్రియావాసవా
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : అశ్వత్థామ
  Director : కమలాకర కామేశ్వరరావు

  No Track Available

 • 4
  స్వప్నవాసవదత్త (నాటకం)
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : అశ్వత్థామ
  Director : కమలాకర కామేశ్వరరావు

  No Track Available