మారిన మనిషి (Year-1970)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : సి.యస్.రావు

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    చిన్నవాడా వెడతావా చిలిపి వయసే
    Singers : వసంత
    Music Director : టి.వి. రాజు
    Director : సి.యస్.రావు