ముహూర్తబలం (Year-1969)

Music Director: కె.వి. మహదేవన్

Director :

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  బుగ్గగిల్లగానే సరిపోయిందా
  Singers : బాలు, సుశీల
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director :
 • 2
  డొయ్ డొయ్ డొయ్
  Singers : సుశీల
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director :