మొనగాళ్ళకు మొనగాడు (Year-1966)

Music Director:

Director : ఎస్.డి. లాల్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  శ్రీనివాస్, సుశీల
  Singers : వచ్చామే నీకోసం-1
  Music Director :
  Director : ఎస్.డి. లాల్
 • 2
  అందాల బొమ్మలాగా
  Singers : సుశీల, శ్రీనివాస్
  Music Director :
  Director : ఎస్.డి. లాల్
 • 3
  నేనున్నది నీలోనే నీవున్నది నాలోనే
  Singers :
  Music Director :
  Director : ఎస్.డి. లాల్