రహస్యం (Year-1967)

Music Director: ఘంటసాల

Director : వేదాంతం రాఘవయ్య

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఉన్నదిలే దాగున్నది లే – నీకన్నుల
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య
 • 2
  చారెడేసి కనులతో చేరుకుంటి నిన్ను
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య