రైతేరాజు (Year-1970)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : బి.వి. శ్రీనివాస్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  పైపై మెరుగుల కోసం పరుగులు
  Singers : ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : బి.వి. శ్రీనివాస్

  No Track Available

 • 2
  తోటలో పువ్వుల బాటలో
  Singers : సుశీల బృందం
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : బి.వి. శ్రీనివాస్

  No Track Available

 • 3
  చూసావా చిలకా నాకళ్ళ
  Singers : సుశీల బృందం
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : బి.వి. శ్రీనివాస్

  No Track Available

 • 4
  చందురూనిదే అందమనీ
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : బి.వి. శ్రీనివాస్

  No Track Available