లక్షాధికారి (Year-1963)

Music Director: టి. చలపతిరావు

Director : వి. మధుసూదనరావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  మబ్బులో ఏముంది నా మనసులో
  Singers : ఘంటసాల, సుశీల
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : వి. మధుసూదనరావు
 • 2
  నా చెంప తాకగానే ఓ చెలీ
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : వి. మధుసూదనరావు