వరకట్నం (Year-1968)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : ఎన్. టి. రామారావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఇదేనా మన సంప్రదాయమిదేనా
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : ఎన్. టి. రామారావు
 • 2
  మెరుపు తీగలలోని – మిసిమి
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : ఎన్. టి. రామారావు
 • 3
  దివినేలు ముక్కోటి-దేవతలెసాక్షిగా
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : ఎన్. టి. రామారావు
 • 4
  మరదలా మరదలా తమ్మూని పెళ్ళామా
  Singers : సుశీల, జిక్కి
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : ఎన్. టి. రామారావు