విజయం మనదే (Year-1970)

Music Director: ఘంటసాల

Director : విఠలాచార్య

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఓదేవి ఏమి కన్నులు నీవి
  Singers :
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : విఠలాచార్య
 • 2
  నా మదిలో ఉందొక మందిరము
  Singers :
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : విఠలాచార్య
 • 3
  సన్నజాజి పూలు పెట్టి వన్నె వన్నె
  Singers :
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : విఠలాచార్య