విజయసింహ (Year-1965)

Music Director: రాజన్, నాగేంద్ర

Director : విఠలాచార్య, ఎస్.డి. లాల్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  గుర్రమెక్కిపోతున్న
  Singers : సుశీల
  Music Director : రాజన్, నాగేంద్ర
  Director : విఠలాచార్య, ఎస్.డి. లాల్
 • 2
  అదుగో అదుగో పూదోట
  Singers : జానకి
  Music Director : రాజన్, నాగేంద్ర
  Director : విఠలాచార్య, ఎస్.డి. లాల్
 • 3
  రమ్మన్నావని రాలేదు
  Singers : ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director : రాజన్, నాగేంద్ర
  Director : విఠలాచార్య, ఎస్.డి. లాల్
 • 4
  ఔననవు కాదనవు
  Singers : జానకి, పి.బి. శ్రీనివాస్
  Music Director : రాజన్, నాగేంద్ర
  Director : విఠలాచార్య, ఎస్.డి. లాల్