వివాహబంధం (Year-1964)

Music Director: ఎం.బి. శ్రీనివాస్

Director : పి. రామకృష్ణ

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    నీటిలోనా నింగిలోనా నీవే
    Singers : పి.బి. శ్రీనివాస్, భానుమతి
    Music Director : ఎం.బి. శ్రీనివాస్
    Director : పి. రామకృష్ణ