వీరాంజనేయ (Year-1968)

Music Director: ఎస్. రాజేశ్వరరావు

Director : కమలాకర కామేశ్వరరావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  రామనామమే మధురం
  Singers : ఘంటసాల,శ్రీనివాస్
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director : కమలాకర కామేశ్వరరావు
 • 2
  రామా నీ నామ ముభయతారక మయ్యా
  Singers : బాలమురళి, ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director : కమలాకర కామేశ్వరరావు
 • 3
  ఇంతకన్న మధురమైన
  Singers :
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director : కమలాకర కామేశ్వరరావు
 • 4
  సుగుణధామా
  Singers :
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director : కమలాకర కామేశ్వరరావు
 • 5
  లవకుశ
  Singers :
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director : కమలాకర కామేశ్వరరావు

  No Track Available