వెంకటేశ్వర వైభవం (Year-1971)

Music Director: కె.వి.ఎస్. కుటుంబరావు

Director : సత్యం

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  శ్రీ వేంకటాచలవాసా
  Singers : సుశీల
  Music Director : కె.వి.ఎస్. కుటుంబరావు
  Director : సత్యం

  No Track Available

 • 2
  సప్తశైల వాసా
  Singers : బాలు, సుశీల
  Music Director : కె.వి.ఎస్. కుటుంబరావు
  Director : సత్యం

  No Track Available