శ్రీకృష్ణవిజయం (Year-1971)

Music Director: పెండ్యాల

Director : కమలాకర కామేశ్వరరావు

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    అనరాదే బాలాకాదనరాదే బేలా
    Singers : ఘంటసాల
    Music Director : పెండ్యాల
    Director : కమలాకర కామేశ్వరరావు