శ్రీకృష్ణావతారం (Year-1967)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : కమలాకర కామేశ్వరరావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  నీచరణ కమలాల నీడయే చాలు
  Singers : లీల, సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కమలాకర కామేశ్వరరావు
 • 2
  విన్నారా విన్నారా వన్నెల కృష్ణుని
  Singers : లీల బృందం
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కమలాకర కామేశ్వరరావు
 • 3
  ఏమేమొ అవుతుంది
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కమలాకర కామేశ్వరరావు
 • 4
  జగములనేలే గోపాలుడే
  Singers :
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : కమలాకర కామేశ్వరరావు