సంగీతలక్ష్మి (Year-1966)

Music Director: డి. సూర్యం

Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    కదిలించే వేదనలోనే
    Singers : ఘంటసాల
    Music Director : డి. సూర్యం
    Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు