సతీ అరుంధతి (Year-1968)

Music Director: అశ్వత్థామ

Director :

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఇంతమంచి తరుణంలో
  Singers : జానకి
  Music Director : అశ్వత్థామ
  Director :

  No Track Available

 • 2
  ఓ సురేశా లోకేశా సురుచిర రూపా
  Singers : పి. లీల
  Music Director : అశ్వత్థామ
  Director :
 • 3
  చంద్రబింబంలోని చల్లదనాలు
  Singers : జానకి
  Music Director : అశ్వత్థామ
  Director :
 • 4
  గౌరీ కరుణించవే
  Singers : సుశీల
  Music Director : అశ్వత్థామ
  Director :