సర్కార్ ఎక్స్ ప్రెస్ (Year-1968)

Music Director: సత్యం

Director : ఎం. కృష్ణన్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  అరే జాజా
  Singers :
  Music Director : సత్యం
  Director : ఎం. కృష్ణన్

  No Track Available

 • 2
  కుచ్చుల కోళ్ళు చూడు చూడు
  Singers :
  Music Director : సత్యం
  Director : ఎం. కృష్ణన్

  No Track Available

 • 3
  పిలిచినది ఛ ఛ...
  Singers :
  Music Director : సత్యం
  Director : ఎం. కృష్ణన్

  No Track Available

 • 4
  ఓర చూపు కులుకులకు
  Singers :
  Music Director : సత్యం
  Director : ఎం. కృష్ణన్

  No Track Available