సుపుత్రుడు (Year-1971)

Music Director: కె.వి. మహదేవన్

Director : ఎన్.టి. రామారావు

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    ఏమివ్వను ఇంకేమివ్వను
    Singers :
    Music Director : కె.వి. మహదేవన్
    Director : ఎన్.టి. రామారావు