స్నేహం (Year-1977)

Music Director: కె.వి. మహదేవన్

Director :

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  పల్లె మేలుకుంది
  Singers : బాలు
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director :
 • 2
  నీవుంటే వేరే కనులెందుకు
  Singers : బాలు
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director :
 • 3
  నీవుంటే వేరే కనులెందుకు (విషాదం)
  Singers : బాలు
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director :